"Wij geloven in teamwork en maken daarmee de ketting zo sterk als de sterkste schakel"

Inkeerprocedure

Inkeren 

Heeft u in het verleden onjuiste belastingaangiften gedaan? De belastingwet voorziet in de mogelijkheid om daarvan in te keren en daardoor forse boetes en strafvervolging te voorkomen. Een inkeer lijkt gemakkelijk, maar is vaak een behoorlijk complexe aangelegenheid. Zo betekent inkeren niet alleen alsnog een juiste belastingaangifte doen. De inkeerder moet er ook op rekenen dat de inspecteur nog een aanzienlijke hoeveelheid aanvullende informatie wil hebben. Onze advocaten hebben ruime ervaring met het bijstaan van belastingplichtigen in deze procedures.

 

De inkeerregeling

De inkeerregeling houdt in dat de Belastingdienst geen (bij inkeer binnen 2 jaar) of een aanzienlijk lagere boete (bij inkeer na 2 jaar) aan een belastingplichtige oplegt wanneer deze spontaan en vrijwillig alsnog, schriftelijk en volledig, aangifte doet van niet aangegeven inkomen en vermogen of de volledige informatie daarover verstrekt. Voor de boete geldt dat de inkeermelding wordt gezien als een strafverminderende omstandigheid. De boete wordt in geval van inkeer van vermogen gematigd tot 40% van het wettelijk maximum (300%), wat dus neerkomt op een boetepercentage van 120% over de te weinig geheven belasting.

Bij inkeer van inkomen vindt een matiging van de boete plaats tot 60% van het wettelijk maximum (100%). Dit komt dus neer op een boetepercentage van 60% over de te weinig geheven belasting.

Inkeren is dus alleen mogelijk vóórdat u weet of moet vermoeden dat de Belastingdienst bekend is of bekend zal worden met uw eerdere onjuiste/onvolledige aangifte waarin inkomen of vermogensbestanddelen werden verzwegen. Is de fiscus de belastingplichtige al “op het spoor”, dan is het doen van vrijwillige verbetering niet meer mogelijk.

 

Einde aan de inkeerregeling?

De Staatssecretaris van Financiën heeft op 17 januari 2017 aangekondigd dat hij de inkeerregeling wenst af te schaffen. Hij kondigde aan 'nog dit jaar' een voorstel ter consultatie aan te bieden. Wat zijn plannen precies inhouden en op welke termijn de inkeerregeling (mogelijk) wordt afgeschaft, is nog niet duidelijk. Wij menen overigens dat er goede argumenten zijn om de inkeerregeling in stand te houden.  

 

Wat is verstandig?

De vraag of inkeren voor u de beste optie is, is niet eenduidig te beantwoorden. Vraagt u zich af of het in uw situatie verstandig is om in te keren? Neem dan contact op met Anke Feenstra.

 

Inkeerregeling: de meest gestelde vragen beantwoord

Denkt u ook na over inkeren/vrijwillig verbeteren en wilt u daar meer over weten? Lees dan onze Vraag & Antwoord notitie over de inkeerregeling in de inkomstenbelasting. In deze notitie wordt antwoord gegeven op veelgestelde vragen over de inkeerregeling. Bijvoorbeeld:
- Wat is de financiële impact van inkeer?
- Hoe wordt omgegaan met schenkingen en verervingen?
- Wat doet de fiscus met stortingen in de afgelopen jaren en met opnames?
- Wat gebeurt er als geld in een afgezonderd vermogen (bijv. Trust) zit?
- Kan ik begeleid worden bij het inkeertraject en zo ja, hoe werkt dat?
In de toekomst zal het voor de Belastingdienst eenvoudiger zijn om zwartspaarders te ontmantelen. Een groot aantal landen heeft zich inmiddels verbonden om vanaf 2017 bank- en belastinggegevens (over het jaar 2016) automatisch uit te wisselen. Met Zwitserland zal deze uitwisseling plaatsvinden vanaf 2018 (over het jaar 2017).

 

Naar

UBS - Credit Suisse

Panama Papers

Project debet- en creditcards

Overig