"Fascinerend zo'n roofvogel. Zweeft hoog in de lucht, houdt zijn prooi haarscherp in de gaten en slaat op het juiste moment toe."

Inkeerprocedure en buitenlands vermogen

Inkeren 

Heeft u in het verleden onjuiste belastingaangiften gedaan? De belastingwet voorziet in de mogelijkheid om daarvan in te keren en daardoor forse boetes en strafvervolging te voorkomen. Een inkeer lijkt gemakkelijk, maar is vaak een behoorlijk complexe aangelegenheid. Zo betekent inkeren niet alleen alsnog een juiste belastingaangifte doen. De inkeerder moet er ook op rekenen dat de inspecteur nog een aanzienlijke hoeveelheid aanvullende informatie wil hebben. Onze advocaten hebben ruime ervaring met het bijstaan van belastingplichtigen in deze procedures.

 

De inkeerregeling

De inkeerregeling houdt in dat de Belastingdienst geen (bij inkeer binnen 2 jaar) of een aanzienlijk lagere boete (bij inkeer na 2 jaar) aan een belastingplichtige oplegt wanneer deze spontaan en vrijwillig alsnog, schriftelijk en volledig, aangifte doet van niet aangegeven inkomen en vermogen of de volledige informatie daarover verstrekt. Voor de boete geldt dat de inkeermelding wordt gezien als een strafverminderende omstandigheid. De boete wordt in geval van inkeer voor box 3-inkomen gematigd tot een boetepercentage van 120% over de te weinig geheven belasting box 3 belasting. Bij inkeer voor box 1- of box 2-inkomen wordt de boete gematigd tot een boetepercentage van 60% over de te weinig geheven belasting.

 

Beperking inkeerregeling per 1 januari 2018 en overgangsregeling

De inkeerregeling is met ingang van 1 januari 2018 beperkt. Deze geldt niet meer voor verbeteringen van het box 3- inkomen die zien op in het buitenland aangehouden vermogen. Dit komt er op neer dat de boetevrije periode van twee jaar vervalt en dat strafrechtelijke vervolging mogelijk is. Wel blijft inkeren een strafverminderende omstandigheid waarmee bij het bepalen van de hoogte van de boete of het inzetten van het strafrecht rekening wordt gehouden.

 

De inkeerregeling blijft wel van toepassing op verbeteringen van aangiften die gevolgen hebben voor bijvoorbeeld box1- of box 2- inkomen dan wel schenk- en erfbelasting.

 

De gevolgen blijven voorlopig beperkt omdat een overgangsregeling is opgenomen. Daarin is bepaald dat inkeer ten aanzien van het box 3- inkomen wel mogelijk blijft voor aangiften die vóór 1 januari 2018 zijn ingediend, of ingediend hadden moeten worden. Dit komt er op neer dat indien in het jaar 2018 wordt ingekeerd de inkeerregeling alleen niet van toepassing is op een verbetering van de aangifte inkomstenbelasting 2017. En dat voor zover de verbetering ziet op box 3-inkomen met betrekking tot in het buitenland aangehouden vermogen.

 

 

Een vragenbrief van de Belastingdienst ontvangen

Inkeren is alleen mogelijk vóórdat u weet of moet vermoeden dat de Belastingdienst bekend is of bekend zal worden met uw eerdere onjuiste/onvolledige aangifte waarin inkomen of vermogensbestanddelen werden verzwegen. Als de Belastingdienst de belastingplichtige al “op het spoor” is dan is het doen van een vrijwillige verbetering niet meer mogelijk. In de afgelopen jaren heeft de Belastingdienst informatie ontvangen van buitenlandse belastingdiensten, tipgevers, transactieverwerkers of via de media. Daarbij moet u denken aan groepsaanvragen aan Zwitserland (UBS/Credit Suisse) het project debet- en creditcards, Panama Papers, Paradise Papers en informatie van de IRS over American Express kaarthouders. Na de invoering van FATCA en CRS zullen ook bankgegevens op reguliere basis vanuit ruim 50 landen aan de Nederlandse fiscus worden verstrekt.

 

Een vragenbrief van de Belastingdienst ontvangen

Na de buitenlandse rekening in een land met een bankgeheim, de buitenlandse structuur zoals bekend geworden uit de Panama en Paradise papers staan cryptovaluta (zoals bitcoin, litecoin, ripple en ethereum) in de belangstelling van de fiscus. Omdat de fiscus deze cryptovaluta aanmerkt als overige bezittingen in box 3 is ook hierop de inkeerregeling van toepassing. Meer informatie over de cryptovaluta vindt u hier.

 

Wat is verstandig?

De vraag of inkeren voor u de beste optie is, is niet eenduidig te beantwoorden. Vraagt u zich af of het in uw situatie verstandig is om in te keren? Of heeft u een brief over buitenlands vermogen van de Belastingdienst ontvangen? Neem dan contact op met Anke Feenstra of uw vaste aanspreekpunt binnen Hertoghs advocaten.

 

 

Publicaties

 

De jacht op buitenlands vermogen door mr. A.J.C. Perdaems en mr. A.A. Feenstra (beiden advocaat bij Hertoghs advocaten)

 

 

 

 

Ook publiceren wij regelmatig in vakbladen over ontwikkelingen op het gebied van buitenlands vermogen zoals de inkeerregeling:

De jacht op buitenlands vermogen, anno 2018, een publicatie van mr. A.J.C. Perdaems en mr. A.A. Feenstra in WFR 2019/7

'Inkeer moet blijven', een publicatie van mr. R.W.J. Kerckhoffs en mr. A.J.C. Perdaems in TFB 2017-4

Belastingplan 2018-inkeerregeling door mr. A.J.C. Perdaems in NLF 2017-0578

Inkeerboeten voor 2010 in strijd met legaliteitsbeginsel de twee stromingen in Hertoghs Beschouwt november 2017

Bij inkeer altijd de laagst mogelijke straf in Hertoghs Beschouwt augustus 2017