"In de wirwar van wetten en procedures vind ik het juiste spoor voor mijn cliŽnt. Ik houd overzicht en koers op succes."

Douane- en accijnszaken

Nederland is een handelsnatie bij uitstek. Dagelijks vloeien grote handelsstromen ons land binnen en ook weer uit. Voor de handel met landen van buiten de Europese Unie moet u aangifte doen bij de Nederlandse douane autoriteiten. Een dergelijke aangifte is in het licht van de complexe Nederlandse en Europese wet- en regelgeving geen sinecure. Conflicten met de douaneautoriteiten over de vaststelling van de douanewaarde, vrijstellingen en de preferentiële of niet preferentiële oorsprong van goederen zijn dan ook veel voorkomend.

 

Bevoegdheden douaneautoriteiten

Naast de douaneregelgeving speelt ook niet-fiscale regelgeving een belangrijke rol in het internationale handelsverkeer. Zo heeft de Nederlandse overheid zich bijvoorbeeld geconformeerd aan diverse internationale afspraken op het gebied van handelssancties en export controle van strategische goederen. Handelssancties tegen landen zoals Iran en Syrië beperken de mogelijkheden tot handel met het betreffende land.

Overigens beschikken de douaneautoriteiten sinds 1 juli 2011 over een eigen bevoegdheid om een strafbeschikking uit te vaardigen. Dit betekent dat de douaneautoriteiten zelfstandig douanedelicten kunnen vervolgen en bestraffen. Wordt tegen u een dergelijke strafbeschikking uitgevaardigd en tekent u geen verzet aan, dan resulteert dit in een strafblad met de daarbij behorende problematiek als imagoschade en problemen bij het aanvragen van vergunningen. Voorafgaand aan de strafbeschikking zal een verhoor plaatsvinden indien de douaneautoriteiten voornemens zijn een boete van meer dan € 2000,-- op te leggen. Wordt u uitgenodigd voor een verhoor neem dan direct contact op met ons.

 

Specialisme

Hertoghs advocaten is als een van de weinige kantoren in Nederland gespecialiseerd in het voeren van procedures op het terrein van het douanerecht en accijnzen. Heeft u vragen of wenst u meer informatie over hoe wij u kunnen bijstaan in een eventuele procedure, klik dan hier om contact met ons op te nemen.