"In de wirwar van wetten en procedures vind ik het juiste spoor voor mijn cliŽnt. Ik houd overzicht en koers op succes."

Btw (carrousel)fraude

Wanneer men spreekt over btw-fraude, bedoelt men vaak btw-carrouselfraude. Dat is namelijk de meest omvangrijke vorm van fraude in Nederland en in de rest van Europa. Geschat wordt dat jaarlijks ongeveer 50 miljard euro aan btw in de Europese Unie verdampt als gevolg van deze vorm van fraude.

 

Verschijningsvormen

Btw-carrouselfraude kent vele verschijningsvormen. Alle vormen hebben echter gemeen dat ergens in de handelsketen tenminste één ondernemer goederen of diensten met btw verkoopt, maar deze btw niet betaalt aan de belastingdienst. Verder vindt btw-carrouselfraude vaak plaats in grensoverschrijdende handelsketens en is een aantal branches nog eens extra gevoelig voor btw-carrouselfraude, zoals de telefoon- en computerbranche, de autobranche en de drogisterij branche. Er komen echter steeds nieuwe branches bij vanwege de voortdurende “innovatie” door de fraudeurs.

 

Vervelende consequenties

Als ondernemer kunt u ongewild betrokken raken in een btw-carrouselfraude en dat kan uiterst vervelende consequenties hebben. Het voorkomen en bestrijden van btw-(carrousel)fraude staan namelijk hoog op de Nederlandse en Europese politieke agenda en er wordt dus hard opgetreden wanneer (men vermoedt dat) sprake is van carrouselfraude. Ook de rechterlijke macht in Europa en in Nederland straft btw-(carrousel)fraude in hun uitspraken hard af. Wanneer u (ongewild) betrokken raakt bij een btw-carrouselfraude, bestaat derhalve een grote kans dat de Belastingdienst u het recht op aftrek van voorbelasting of toepassing van het nultarief weigert. Daarnaast ligt aansprakelijkheid voor de btw-schulden van derden op de loer. Of deze consequenties zich voordoen, hangt af van de vraag of u als ondernemer wetenschap heeft of had kunnen hebben van de carrouselfraude en of u voldoende zorgvuldig hebt gehandeld om fraude te voorkomen. Men spreekt in dit verband ook wel van de zorgplicht van de aftrekgerechtigde ondernemer. Een en ander betekent dat u zich goed moet kunnen verweren. 

 

Strijd tegen fraude

Naast carrouselfraude worden ook andere vormen van btw-fraude met harde hand bestreden door de fiscale en justitiële autoriteiten. Want ook daardoor lekken jaarlijks nog altijd vele miljarden aan btw-inkomsten weg. In de strijd tegen fraude en belastingontwijking maken de autoriteiten vaak gebruik van een projectmatige aanpak. In recente projecten maken de autoriteiten onder andere jacht op boot- en vliegtuigeigenaren die gebruik hebben gemaakt van zo geheten btw besparende constructies (klik hier voor meer informatie).

 

Hertoghs advocaten biedt deskundige bijstand in procedures op het terrein van de btw. Heeft u vragen of wenst u meer informatie over hoe wij u kunnen bijstaan in een eventuele procedure, klik dan hier om contact met ons op te nemen.