"Fiscale advocatuur is ook een tactische strijd: wij hebben de kennis en ervaring om te beslissen welke stappen leiden naar succes."

Economische delicten (WED)

 

In de Wet op de Economische delicten worden overtredingen van voorschriften in specifieke ordeningswetgeving strafbaar gesteld. Voorbeelden hiervan zijn de voorschriften in de WWFT, de Algemene Douanewet en de Sanctiewet. Daarbij moet u denken aan het cliëntonderzoek en de meldplicht voor ongebruikelijke transacties in de WWFT. Daarnaast kan vervolging op grond van de WED plaatsvinden bij het overtreden van wetgeving omtrent strategische goederen (dual use), vergunningsvoorschriften bij im- en export of transacties met landen of personen, waarvoor sancties zijn ingesteld.