"Fascinerend zo'n roofvogel. Zweeft hoog in de lucht, houdt zijn prooi haarscherp in de gaten en slaat op het juiste moment toe."

Economische delicten (WED)

 

In de Wet op de Economische delicten worden overtredingen van voorschriften in specifieke ordeningswetgeving strafbaar gesteld. Voorbeelden hiervan zijn de voorschriften in de WWFT, de Algemene Douanewet en de Sanctiewet. Daarbij moet u denken aan het cliëntonderzoek en de meldplicht voor ongebruikelijke transacties in de WWFT. Daarnaast kan vervolging op grond van de WED plaatsvinden bij het overtreden van wetgeving omtrent strategische goederen (dual use), vergunningsvoorschriften bij im- en export of transacties met landen of personen, waarvoor sancties zijn ingesteld.