"Fiscale advocatuur is ook een tactische strijd: wij hebben de kennis en ervaring om te beslissen welke stappen leiden naar succes."

Belastingfraude (AWR)

 

De delicten die worden gekwalificeerd als belastingfraude zijn opgenomen in artikel 68 en 69 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Dit betreft het (opzettelijk) niet (tijdig) voldoen aan fiscale verplichtingen, zoals de inlichtingenverplichting en de administratie- en bewaarplicht. Daarnaast is strafbaar gesteld het (opzettelijk) niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig doen van de belastingaangifte.

 

Belangrijke verweren in deze procedures zijn het pleitbaar standpunt en de samenloop van een fiscale procedure met een fiscale strafzaak (sfeerovergang).