"In de wirwar van wetten en procedures vind ik het juiste spoor voor mijn cliŽnt. Ik houd overzicht en koers op succes."

Onze specialisaties

Fraudezaken

Vanwege onze kennis van fiscale wetgeving behandelen wij met name fraudezaken die een financiële dimensie hebben, zoals belastingfraude (artikel 68 en 69 AWR), witwassen (artikel 420bis e.v. Sr) en valsheid in geschrifte (artikel 225 Sr). Daarnaast hebben wij ruime ervaring in de verdediging van cliënten in een strafrechtelijk onderzoek naar aanverwante delicten, zoals oplichting/verduistering (artikel 326 en 321 Sr), faillissementsfraude (artikel 340 e.v. Sr), corruptie (artikel 177 en 328ter Sr), overtreding van de WWFT en sanctiewetgeving (artikel 1, 1a, 2 WED).

Bij voorkeur starten wij onze verdediging zodra een strafrechtelijk onderzoek zich aankondigt. Een proactieve begeleiding tijdens het onderzoek (doorzoeking, verhoren) biedt een betere basis voor een goede afloop van de zaak.

Naast de verdediging van een verdachte in een lopend strafrechtelijk onderzoek kunt u bij ons ook terecht voor het voeren van een klaagschriftprocedure tegen inbeslagname, ontnemingsprocedures en bijstand bij getuigenverhoren.

 

Conflicten met de Belastingdienst

De advocaten van Hertoghs hebben jarenlange ervaring met belastingcontroles, inkeerzaken, procedures over belastingaanslagen en boeten, fiscale invordering en fiscale aansprakelijkstellingen. Daarnaast behandelen wij zaken op het betrekkelijk recent ontwikkelde terrein van de fiscale boete voor medeplegers, feitelijk leidinggevers en andere betrokkenen. Ook kunnen wij u verdedigen tegen civiele claims van de Belastingdienst, zoals een kort geding om u te dwingen informatie te geven. Tevens beschikken wij over een fiscaal cassatieteam.

Daarbij staat procederen niet per definitie centraal. Wij zullen ook steeds nagaan of een schikking of vaststellingsovereenkomst (VSO) met de fiscus mogelijk is. Voor dat laatste beschikken wij ook over expertise op het gebied van fiscale mediation.

 

Netwerk in binnen- en buitenland

Naast de rechtsbijstandverlening in nationaal verband, hebben wij ook geruime ervaring in internationale onderzoeken, zowel strafrechtelijk als fiscaal. Wij werken zo nodig nauw samen met andere professionals uit de advocatuur, de fiscale adviespraktijk, accountancy en het notariaat, in zowel binnen- als buitenland.

 

Wat doen wij niet?

Ons kantoor geeft geen belastingadvies. Pas nadat een conflict dreigt of is ontstaan, kunt u bij ons terecht. Als gevolg daarvan kunnen wij steeds onafhankelijk opereren. Wij hoeven nooit ons eigen advies te verdedigen en kunnen steeds optimaal het belang van onze cliënt dienen.