"Fascinerend zo'n roofvogel. Zweeft hoog in de lucht, houdt zijn prooi haarscherp in de gaten en slaat op het juiste moment toe."

Hoge Raad en grondrechten: EHRM of Hof van Justitie EU?

Mr. A.J.C. Perdaems, Weekblad Fiscaal Recht 2017/15

In steeds meer fiscale zaken spelen grondrechten een belangrijke rol. Denk aan het recht op privacy en het eigendomsrecht maar ook aan artikel 6 EVRM in boetezaken. Op (korte) termijn kan de Hoge Raad aan het EHRM advies vragen over de toepassing en uitleg van de grondrechten.

In procedures waarin een vermeende schending van grondrechten speelt, wordt het belangrijk met deze adviesmogelijkheid rekening te houden zodat de Hoge Raad kan worden geprikkeld advies aan het EHRM te vragen. Daarop vooruitlopend bespreekt Angelique Perdaems de wijze waarop de adviesprocedure werkt, in welke zaken deze door de Hoge Raad kan worden ingezet en wat de toegevoegde waarde van deze procedure kan zijn. Daarnaast gaat zij in op de samenloop die kan plaatsvinden indien het Unierecht van toepassing is. In dat geval kan de Hoge Raad verplicht zijn aan het HvJ EU prejudiciële vragen te stellen over de uitleg en toepassing van grondrechten waar ook de mogelijkheid bestaat advies aan het EHRM te vragen. Wie heeft het laatste woord op het gebied van grondrechten?

Lees hier het artikel.


23/01/2017 categorie: Publicatie


Naar overzicht