"In de wirwar van wetten en procedures vind ik het juiste spoor voor mijn cliŽnt. Ik houd overzicht en koers op succes."

Actualiteiten

17/05/2018 categorie: Hertoghs in beeld

Jaarverslag Hoge Raad 2017

23/04/2018 categorie: Hertoghs in beeld

De jacht op buitenlands vermogen: FIOD heeft CaraÔbisch gebied in het vizier

Tags: zwartsparen, zwartspaarders, CaraÔbisch gebied, belastingontduiking, inkeren, inkeerregeling, buitenlands vermogen
27/03/2018 categorie: Hertoghs in beeld

De jacht op buitenlands vermogen treft nu ook Oostenrijk

Tags: zwartsparen, zwartspaarders, Oostenrijk, belastingontduiking, inkeren, nederlandse bank, inkeerregeling, buitenlands vermogen
15/03/2018 categorie: Hertoghs in beeld

Taxlive interviewt Peter van Hagen en An Klaassen

07/03/2018 categorie: Hertoghs in beeld

Peter van Hagen live op Radio 1 Vandaag

02/03/2018 categorie: Hertoghs in beeld

BFT publiceert intern boetebeleid Wwft

26/02/2018 categorie: Hertoghs in beeld

Verlengde navorderingstermijn is van toepassing op ab-winst behaald bij vervreemding Duitse vastgoedvennootschappen

Tags: buitenlands vermogen, verlengde navorderingstermijn, navorderingstermijn, navordering, inkomstenbelasting, vergrijpboete, vereiste aangifte, controle, Belastingdienst, cassatie, Demandt
15/02/2018 categorie: Hertoghs in beeld

#: Is het al woensdag?

12/02/2018 categorie: Hertoghs in beeld

Groepsverzoek Julius Bar

02/02/2018 categorie: Hertoghs in beeld

Fiscale 'vormverzuimen': spoorboekje gewenst

18/01/2018 categorie: Hertoghs in beeld

Suppleties omzetbelasting: let op artikel 10a AWR

16/01/2018 categorie: Hertoghs in beeld

Cryptovaluta

21/12/2017 categorie: Hertoghs in beeld

Cumulerende procedures en dubbele bestraffing

20/11/2017 categorie: Hertoghs in beeld

De jacht op buitenlands vermogen

Tags: Angelique Perdaems, Anke Feenstra
13/11/2017 categorie: Hertoghs in beeld

Onterechte mestboeten door falende meetapparatuur

Tags: mestboete, mestfraude, mestcomplot,
13/11/2017 categorie: Hertoghs in beeld

Paradise papers

Tags: paradise papers, appleby, estera, kaaimaneilanden, bermuda, malta, Wiebes, ICIJ
06/11/2017 categorie: Hertoghs in beeld

Anke Feenstra Patroon van het jaar 2017

Tags: patroon, Anke Feenstra, opleiding
26/10/2017 categorie: Hertoghs in beeld

Fiscale onderzoekspropaganda

Tags: van Hagen, Boezelman, FIOD, werkgroep elitepaarden
03/10/2017 categorie: Hertoghs in beeld

Afschaffen inkeerregeling

29/08/2017 categorie: Hertoghs in beeld

Verplichte btw-verleggingsregeling voor telecommunicatiediensten per 1 september 2017

Tags: btw, omzetbelasting, carrouselfraude, telecommunicatiediensten, verleggingsregeling, Vos, Jeronimus
29/08/2017 categorie: Hertoghs in beeld

De Belastingdienst en het meten met twee maten

14/08/2017 categorie: Hertoghs in beeld

Strafrechtelijke vervolging van belastingadviseurs, gelukkig eerder uitzondering dan regel

Een publicatie van mr. A.A. Feenstra en mr. I. Leenders, Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming, nr.2 / 3 juni 2017

11/08/2017 categorie: Hertoghs in beeld

Grand Opening Amsterdam offices

07/08/2017 categorie: Hertoghs in beeld

De verlengde navorderingstermijn: Ďopkomen in het buitenlandí en winst uit onderneming in Nederland. Een uitgemaakte zaak?

Tags: inkeerprocedure, verlengde navorderingstermijn, navordering, buitenlands vermogen, buitenlandse bankrekening, Demandt, Droog
20/07/2017 categorie: Hertoghs in beeld

UBO-register: opsporing versus privacy

17/07/2017 categorie: Hertoghs in beeld

Aansprakelijkheid voor omzetbelastingschuld van fiscale eenheid niet strijdig met Unierecht

Een publicatie van mr. R. de Vos en mr. R.J. de Jong in BTW Bulletin 20 juni 2017

13/07/2017 categorie: Hertoghs in beeld

Inkeer moet blijven

Tags: inkeer, inkeerregeling, belastingontduiking, belastingfraude, boete, Staatssecretaris Wiebes
12/07/2017 categorie: Hertoghs in beeld

Accijnsheffing: voorhanden hebben met of zonder wetenschap? BTW-bulletin, 20 juni 2017

Tags: accijns, accijnsheffing, voorhanden hebben, accijnsgoederen, wetenschapsvereiste, Wolkers
20/04/2017 categorie: Hertoghs in beeld

Belastingdienst verstuurt brieven naar Nederlandse rekeninghouders van Zwitserse Bank

Blijkens een nieuwsbericht van het Ministerie van Financiën van 19 april jl. heeft de Belastingdienst deze week ruim 650 brieven gestuurd naar rekeninghouders van een Zwitserse bank.

Tags: inkeren, inkeerregeling, zwartsparen, Credit Suisse, belastingontduiking, tipgever, informatie-uitwisseling
20/04/2017 categorie: Hertoghs in beeld

Art. 10a AWR + de suppletieaangifte omzetbelasting = het strafrecht?

Gelet op drie gewezen uitspraken in 2016 meent het Openbaar Ministerie dat het niet voldoen aan art. 10a AWR jo. art. 15 Uitv.besl. OB 1968 strafrechtelijk moet worden aangepakt. Inmiddels is gebleken dat het Openbaar Ministerie niet uitsluitend vervolgt wegens het niet doen van suppletieaangiften, maar ook op grond van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting en daarnaast nog varieert door in dit kader onderzoek te doen naar de meldplicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Wij gaan in dit artikel in op deze recente (strafrechtelijke) uitspraken, omdat wij onze vraagtekens hebben bij strafrechtelijke vervolging op grond van art. 10a AWR jo. art. 15 Uitv.besl. OB 1968.

Tags: 10a AWR, suppletieaangifte, omzetbelasting, boete, strafvervolging, legaliteitsbeginsel, Feenstra, Demandt
20/04/2017 categorie: Hertoghs in beeld

De nieuwe verschuldigheidsbepalingen in het DWU. Oude wijn in nieuwe zakken?

Per 1 mei 2016 is de douanewetgeving op veel onderdelen ingrijpend gewijzigd. In dit artikel gaan wij nader in op de consequenties op het gebied van het ontstaan van de douaneschuld.

06/04/2017 categorie: Hertoghs in beeld

NBSTRAF 2017/58

Mariëlle Boezelman en Maaike Coenen voorzien het arrest van de Hoge Raad van 23 januari 2017 van commentaar (ECLI:NL:HR:2017:71)

Tags: Boezelman, Coenen, annotatie, smartphone, beklag, inbeslagneming
06/04/2017 categorie: Hertoghs in beeld

Annotatie NLFiscaal 2017/0616, 23-03-2017, nr. 12 Ė immateriŽle schadevergoeding bij Ďno cure, no payí-zaken

In editie 12, 2017 van NLFiscaal voorziet Lisa van Esdonk-Bongaarts de conclusie van A-G IJzerman van de Hoge Raad van 9 februari 2017 (ECLI:NL:PHR:2017:81) van commentaar.

Tags: Hoge Raad, immateriele schadevergoeding, cassatieprocedure, Esdonk-Bongaarts, A-G IJzerman
04/04/2017 categorie: Hertoghs in beeld

De jacht op buitenlands vermogen gaat door in de Verenigde Staten

Nederlandse Belastingdienst jaagt op Nederlandse houders van American Express creditcards gekoppeld aan buitenlandse bankrekeningen.

Tags: Inkeren, inkeerregeling, zwartsparen, Verenigde Staten, HSBC, Credit Suisse, boete, witwassen, belastingontduiking, tipgever, zwart geld
03/04/2017 categorie: Hertoghs in beeld

Onbeperkte navorderingsbevoegdheid is een aanslag op de rechtszekerheid

Een artikel op Taxlive m.m.v. Ivo Leenders: een reeds verjaarde navorderingsbevoegdheid kan niet herleven door de onbeperkte navorderingstermijn voor buitenlands vermogen in de erfbelasting.

22/01/2013 categorie: Hertoghs in beeld

Inspecteurs, maak een keuze!

In zaken die gaan over buitenlands vermogen komt het regelmatig voor dat belastinginspecteurs niet kunnen kiezen aan wie zij de aanslag opleggen en daarom maar de aanslag over hetzelfde feit aan diverse belastingplichtigen sturen. Ivo Leenders bespreekt hoe advocaat-generaal Niessen in een advies van 11 oktober 2012 terecht concludeert dat dit leidt tot te hoge belastingheffing en een uitkomst die onredelijk en in strijd met de wet is.

Tags: Leenders, belastinginspecteur, aanslag, Niessen, buitenlands vermogen, onredelijk
03/01/2013 categorie: Hertoghs in beeld

Melding betalingsonmacht geldig

Ondernemers kunnen flink last hebben van de slechte economische situatie van het moment. Dat kan er dan natuurlijk ook toe leiden dat de belasting niet (tijdig) wordt betaald. Voor een bestuurder van een vennootschap kan dat een vervelend staartje krijgen. Ivo Leenders vertelt hoe de Belastingdienst bestuurders persoonlijk aansprakelijk kan stellen voor onder meer de loon- en omzetbelasting én hoe een recente uitspraak van de Hoge Raad hierin een rol speelt.

Tags: Leenders, betalingsonmacht, aansprakelijkstelling, onbehoorlijk bestuur, Hoge Raad
14/12/2012 categorie: Hertoghs in beeld

Informatiebeschikking onrechtmatig

Op 1 juli 2011 heeft de informatiebeschikking zijn intrede gedaan. Als niet wordt voldaan aan een informatieverzoek van de Belastingdienst dan kan de bewijslast pas worden omgekeerd als een informatiebeschikking is gegeven die is komen vast te staan. Ivo Leenders vertelt hoe een zeer recente uitspraak van de Rechtbank Breda een heel ander licht hierop werpt.

Tags: Leenders, informatiebeschikking, onrechtmatig, verzwaring bewijslast
20/11/2012 categorie: Hertoghs in beeld

Eindeloos navorderen?

Op 1 januari 2012 is artikel 66, lid 3, Successiewet in werking getreden. Sindsdien geldt een onbeperkte navorderingstermijn voor de heffing van erfbelasting over buitenlands vermogen. Hiermee wil de wetgever de zogenoemde Edelweissroute bestrijden. Ivo Leenders vraagt zich in deze aflevering van Hertoghs in beeld af of deze onbeperkte navorderingsbevoegdheid wel door de Europese beugel kan.

Tags: Leenders, Successiewet, navorderingstermjin, erfbelasting, buitenlands vermogen, Edelwiessroute
12/11/2012 categorie: Hertoghs in beeld

6 EVRM ook fiscaal

In artikel 6 EVRM is bepaald dat bij degene tegen wie een ‘criminal charge’ is aangebracht, recht heeft op een ‘fair trial’. Dit ziet bijvoorbeeld op het recht om zich tegen de betreffende aanklacht te verdedigen voor een onafhankelijke rechter. In deze aflevering van 'Hertoghs in beeld' legt Ivo Leenders uit hoe het Europese Hof in december 2011 (AB 2012/294) overwogen heeft dat artikel 6 EVRM ook van toepassing is in bestuursrechtelijke procedures, als er een link is tussen deze procedure en een strafzaak.

Tags: Leenders, 6 EVRM, Europese Hof, AB 2012/294, Krdalo, bestuursrecht, Chambaz
31/10/2012 categorie: Hertoghs in beeld

Aanslag tijdig vastgesteld?

De belastinginspecteur moet volgens de wet binnen een bepaalde termijn een aanslag vaststellen. Doet hij dat niet dan verspeelt hij daarmee zijn recht tot belastingheffing. Ivo Leenders licht toe hoe een recent oordeel van de Hoge Raad in het voordeel van de belastingplichtige kan werken.

Tags: aanslagtermijn, LJN: BW0194, verzending, LJN: ZC4175, LJN: AA1687
27/09/2012 categorie: Hertoghs in beeld

Weekers kondigt wijziging in aanslagtermijnen aan

Staatssecretaris Weekers stelt voor de huidige aanslagtermijnen aan te passen. Dit heeft nogal wat consequenties, zeker in het geval de Belastingdienst stelt dat er opzet in het spel is. Hoe zit het met de rechtsbescherming?

Tags: Weekers, aanslagtermijn, opzet, rechtsbescherming