Link tussen strafrechtelijke en fiscale procedure: geen vervolging, dus ook geen belasting voor inkomsten uit hennepteelt

Annotatie NTFR 2019/489. Mr R.W.J. Kerckhoffs

In deze uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 18 oktober 2018 betoogde de inspecteur dat de belastingplichtige inkomsten uit hennepteelt had genoten. In een eerdere strafrechtelijke procedure was hij echter enkel veroordeeld voor het in bezit hebben van hennep en was door de strafrechter geoordeeld dat niet was gebleken dat hij hennepinkomsten had genoten. Roel Kerckhoffs verwelkomt in zijn commentaar de overweging van het hof dat de belastingrechter aan dit oordeel van de strafrechter niet zomaar voorbij mag gaan, omdat er een ‘link’ is met de strafrechtelijke procedure. Dat liep voor de inspecteur slecht af. Roel gaat in zijn commentaar nader in op de gevolgen van deze link en de toepasselijkheid van de onschuldpresumptie in fiscale procedures.

Lees meer...


Naar overzicht