Borgersreactie: conclusie AG Wattel pleitbaar standpunt

 

Recent werd de conclusie van AG Wattel in de Credit Suisse zaak gepubliceerd. In deze conclusie komt een groot aantal interessante formele fiscale onderwerpen aan de orde, zoals nieuw feit, kwade trouw en fraus legis.

Wat ons betreft vraagt de visie van AG Wattel op het fiscaal pleitbare standpunt als eerste om een reactie. In de conclusie wordt de objectieve interpretatie van het begrip pleitbaar standpunt onderbouwd. Die interpretatie heeft als belangrijke voordeel dat niet gekeken hoeft te worden naar de opvatting van de belastingplichtige bij het doen van de aangifte. De rechter kan zelf bij de beoordeling van een boete bepalen of op dat moment voor het ingenomen standpunt verdedigbare argumenten worden aangevoerd.

AG Wattel zet de historie van het pleitbare standpunt helder op een rij en concludeert dat de objectieve uitleg past bij de fiscale traditie. In deze ‘Borgers-reactie’ op deze conclusie voegen wij daaraan nog een argument toe. De objectieve uitleg doet namelijk ook recht aan het beginsel van fair play, het informele verschoningsrecht van de belastingadviseur. Om een pleitbaar standpunt in te nemen hoeft die vertrouwelijk relatie niet opengebroken te worden.

De Hoge Raad biedt partijen de gelegenheid om in een zogenoemde Borgersreactie op een conclusie van de Advocaat-Generaal te reageren. Ons cassatieteam volgt de conclusies van Advocaten-Generaal op de voet. Regelmatig zal ons cassatieteam door middel van een op onze website gepubliceerde Borgersreactie op een conclusie reageren.

Lees hier het artikel.


Naar overzicht