Aansprakelijkheid voor omzetbelastingschuld van fiscale eenheid niet strijdig met Unierecht

Een publicatie van mr. R. Vos en mr. R.J. de Jong in BTW bulletin 20 juni 2017

 

Op 17 maart 2017 heeft de Hoge Raad arrest gewezen over de vraag of de aansprakelijkheid voor btw die binnen een fiscale eenheid is verschuldigd EU-proof is. Belanghebbende nam het standpunt in dat de aansprakelijkstelling strijdig was met de Btw richtlijn en unierechtelijke beginselen van rechtszekerheid en evenredigheid. De Hoge Raad verklaarde het cassatieberoep van belanghebbende echter ongegrond. In deze publicatie zetten Roelof Vos en Reinder de Jong de procedure bij de rechtbank, het gerechtshof Amsterdam en de Hoge Raad uiteen en plaatsen zij kritische kanttekeningen bij (het gebrek aan) rechtsbescherming voor belastingplichtigen gelet op de tekst van artikel 43 Invorderingswet.

 

Lees de publicatie hier.


Naar overzicht