Inkeren en de Stichting Particulier Fonds (SPF) (ook riskeren?)

Mr. P.J. van Hagen, Congres Fiscalisten aan de bak (of erin?) i.s.m. Kluwer Opleidingen, 27 juni 2012

"....publiceerde de Staatssecretaris het “Besluit over ontmanteling Afgezonderd particulier vermogen (APV)” (Besluit van 10 augustus 2011, nr. BLKB2011/1291M). Voor de belastingplichtige of zijn adviseur die zijn “(ontmantelde) structuur” voor 1 december 2011 zou melden, werd door de Staatssecretaris goedgekeurd dat de Belastingdienst ervan uitgaat de melding tijdig is gedaan in het kader van art. 67n van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). In het Besluit wordt ook meegedeeld dat de goedkeuring “uiteraard” niet geldt als de Belastingdienst zelf al contact heeft opgenomen met een belastingplichtige. [...] Betekent dit nu dat de adviseur die volstrekt te goeder trouw een fiscale structuur met “zwevend vermogen” in “buitenlandse rechtsfiguren” (zo heet het in het Besluit) heeft geadviseerd, er beter aan heeft gedaan dat niet op basis van het Besluit te melden?"...


Naar overzicht