Enkele aspecten omtrent het informeel verschoningsrecht van de belastingadviseur

Mr. P.J. van Hagen, Congres Fiscalisten aan de bak (of erin?) i.s.m. Kluwer Opleidingen, 27 juni 2012

"Op 6 oktober 2011 werd door de Amsterdamse voorzieningenrechter een vonnis gewezen dat tot reuring in de belastingadviespraktijk leidde. De Belastingdienst vorderde in kort geding informatie van een advocaten- en belastingadvieskantoor. Ook een belastingadviseur van het kantoor en een niet meer bij het kantoor werkzame advocaat werden door de Staat gedagvaard. Het kantoor had geweigerd de verzochte informatie te verstrekken met een beroep op het informele verschoningsrecht van de adviseur en op het (wettelijke) verschoningsrecht van de advocaat. De adviseur in kwestie kon zich weliswaar beroepen op het informele verschoningsrecht, doch kan daarmee niet voorkomen dat een stuk aan de Belastingdienst ter inzage diende te worden gegeven. Aan de advocaat kwam in de omstandigheden van het betreffende geval in het geheel geen verschoningsrecht toe.

Wat ging er mis? Het lijkt de moeite te lonen de Amsterdamse kwestie nog eens goed onder de loep te nemen.

Hoe zat het ook al weer met het informele verschoningsrecht van de belastingadviseur?"...
 


Naar overzicht