Nick van Hoorn

Nick van Hoorn is in april 2017 begonnen als juridisch medewerker bij Hertoghs advocaten en legt zich in het bijzonder toe op het financieel strafrecht.

 

‘Ieder verhaal heeft twee kanten. Ik zie het als advocaat als mijn taak om te helpen het verhaal van cliënt zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen. Op een integere, en bij voorkeur elegante manier, fungerend als slijpsteen voor de oordeelvormende partij.’

 

Aan de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft Nick Nederlands recht gestudeerd met de master strafrecht. Hij is afgestudeerd op het nemo-teneturbeginsel in verhouding tot de verdachte rechtspersoon. Tijdens zijn studiejaren is hij werkzaam geweest als buitengriffier bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, waar hij veel heeft kunnen zien van de rechtspraktijk. Stages op advocatenkantoren in binnen- en buitenland bevielen dusdanig goed, dat een keuze voor de advocatuur een vanzelfsprekendheid was. Een gespecialiseerd niche-kantoor als Hertoghs past hem als gegoten.


Naar overzicht

Publicaties

Geen publicaties gevonden