De onbeperkte navorderingstermijn in de Successiewet: konijn uit de hoge hoed?

Een artikel van mr. K.M.G. Demandt en mr. M. Coenen in Register nr. 6

Een heikel punt in procedures met de Belastingdienst over erfenissen betreft de navorderingstermijn, doorgaans in verband met buitenlands vermogen. Sinds de wijziging, per 1 januari 2012, van art. 66, derde lid SW 1956 zou naar de letter van de wet onbeperkt over erfenissen kunnen worden nagevorderd. Maar voor reeds vervallen navorderingstermijnen heeft de Hoge Raad daar inmiddels een stokje voor gestoken. Niettemin blijft de Belastingdienst zoeken naar mogelijkheden om toch na te vorderen. Die denkt hij te hebben gevonden voor erfenissen die voor 1985 zijn vrijgevallen. De vraag of in zulke gevallen thans, ruim dertig jaar na dato, nog kan worden nagevorderd, is tot nu toe enkel beantwoord door enkele feitenrechters. Hoe nu verder?

 

In deze bijdrage bespreken wij de redenering op basis waarvan de Belastingdienst over deze erfenissen meent te kunnen navorderen, de ontwikkelingen hiervan in de jurisprudentie en de mogelijke verweren die hiertegen kunnen worden gevoerd. Want naar onze mening kan de Belastingdienst over erfenissen van voor 1985 toch echt niet meer navorderen.


Naar overzicht