Kim Demandt

Kim Demandt werkt sinds januari 2014 bij Hertoghs advocaten en is begin 2015 beëdigd als advocaat. Zij behartigt de belangen van belastingplichtigen in alle fiscale boete- en straf(proces)rechtzaken. Zij heeft onder andere ervaring in zaken met betrekking tot buitenlands vermogen, alsook fiscaal aanverwante kwesties waaronder financieel-economisch strafrecht, witwassen, valsheid in geschrifte en andere terreinen van het bijzondere strafrecht, zoals flora- en faunawetgeving.

"Ik combineer mijn affiniteit met het (fiscale) strafrecht met de wil om te winnen en maak me sterk voor de cliënt, die als een David tegenover de reus Goliath staat als het gaat om rechtsbescherming ten opzichte van de machtige overheid."

Kim publiceert regelmatig in diverse vakbladen. Daarnaast is ze commentator bij het Nederlands Tijdschrift Fiscaal Recht (NTFR) en schrijft ze de rubriek fiscaal sanctierecht in het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming. Ook zit ze in het bestuur van de Jonge Balie Breda-Middelburg en is ze lid van de NVAB (Nederlandse Vereniging voor Advocaat-Belastingkundigen).

Kim heeft Fiscaal Recht en Rechtsgeleerdheid met de specialisatie Strafrecht aan de Tilburg University gestudeerd. Tijdens haar studie heeft zij drie jaar als fiscalist bij een middelgroot belastingadvieskantoor gewerkt en heeft ze stage gelopen bij Hertoghs advocaten om te proeven aan het fiscale strafrecht. Dat bleek een succes en na haar afstuderen trad zij in dienst om zich verder te specialiseren in de fiscale strafrechtadvocatuur.

demandt@hertoghsadvocaten.nl

 
 


Naar overzicht