Kim Demandt

Kim Demandt werkt sinds begin 2014 bij Hertoghs advocaten en is een jaar later beëdigd als advocaat. Zij behartigt de belangen van belastingplichtigen in alle fiscale boete- en strafzaken en het financieel economisch strafrecht. Zij heeft veel ervaring opgedaan in zaken met betrekking tot buitenlands vermogen en fiscaal aanverwante kwesties waaronder witwassen, valsheid in geschrifte, omkoping en andere terreinen van het bijzondere strafrecht.

"Ik combineer mijn affiniteit met het (fiscale) strafrecht met de wil om te winnen en maak me sterk voor de cliënt, die als een David tegenover de reus Goliath staat als het gaat om rechtsbescherming ten opzichte van de machtige overheid."

Kim publiceert regelmatig in diverse vakbladen. Daarnaast is ze commentator bij het Nederlands Tijdschrift Fiscaal Recht (NTFR) en de Caribisch Fiscale Nieuwsbrief (CFN) en verzorgt zij ook jaarlijks de rubriek fiscaal sanctierecht in het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming (TvS&O). Voorts nam Kim plaats in het bestuur van de Jonge Balie Breda-Middelburg en is ze lid van de NVAB (Nederlandse Vereniging voor Advocaat-Belastingkundigen), de Nederlandse Vereniging voor jonge Strafrechtadvocaten (NVjSA) en de International Bar Association (IBA).

Kim heeft de beide universitaire opleidingen Fiscaal Recht en Rechtsgeleerdheid met de specialisatie Strafrecht aan Tilburg University afgerond. Tijdens haar studie was zij drie jaar werkzaam als fiscalist bij een middelgroot belastingadvieskantoor, waarna zij de overstap maakte naar fiscale strafrechtadvocatuur bij Hertoghs advocaten.

demandt@hertoghsadvocaten.nl

 
 


Naar overzicht