Kim Demandt

Kim Demandt werkt sinds januari 2014 bij Hertoghs advocaten en is in februari 2015 beëdigd als advocaat. Zij behartigt de belangen van belastingplichtigen in alle fiscaal gerelateerde procedures.

"Ik combineer mijn affiniteit met het (fiscale) strafrecht met de wil om te winnen en maak me sterk voor de cliënt, die als een David tegenover de reus Goliath staat als het gaat om rechtsbescherming ten opzichte van de machtige overheid."

Kim publiceert in diverse vakbladen en is lid van De Jonge Balie Breda en de NVjAB (Nederlandse Vereniging voor jonge Advocaat-Belastingkundigen). Zij studeerde Fiscaal Recht en Rechtsgeleerdheid met de specialisatie Strafrecht aan de Tilburg University. Zij was daarnaast actief in diverse commissies van de juridische studievereniging Magister. Tevens werkte zij tijdens haar studie drie jaar als fiscalist bij een middelgroot belastingadvieskantoor en liep zij stage bij Hertoghs advocaten om te proeven aan het fiscale strafrecht. Dat bleek een succes en na haar afstuderen trad zij in dienst bij Hertoghs advocaten om zich verder te specialiseren in de fiscale strafrechtadvocatuur.

 

Secretariaat 

demandt@hertoghsadvocaten.nl

 
 


Naar overzicht