Fiscale 'vormverzuimen': spoorboekje gewenst

Een artikel van mr. G.M. Boezelman en Mr. Y. Ameziane in TFB

Artikel 8:42 Awb bepaalt dat een bestuursorgaan alle op de zaak betrekking hebbende stukken dient te overleggen aan de rechter in een beroepsprocedure. Mariëlle Boezelman en ik gaan in op de situatie dat artikel 8:42 Awb niet wordt nageleefd. Welke consequenties zouden aan dergelijke formele gebreken verbonden moeten worden in het fiscale recht? Lees hier meer over in ons artikel voor het TFB.


Naar overzicht