De verbeurdverklaring als ontnemingsinstrument

Mr. G. M. Boezelman en mr. M. Coenen in TBS&H, september 2017

 

Onlangs is in het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving een publicatie verschenen van onze kantoorgenoten Mariëlle en Maaike. In deze publicatie gaan zij in op het toenemende gebruik van de verbeurdverklaring als instrument om crimineel vermogen af te pakken en hoe hiertegen verweer kan worden gevoerd.


Naar overzicht