Arthur Reijnen

Arthur Reijnen kwam in september 2016 als juridisch medewerker in dienst bij Hertoghs advocaten en is in juli 2017 beëdigd als advocaat. Hij houdt zich voornamelijk bezig met invorderingsprocedures en fiscale boete- en strafzaken. 

“Tout ce qui est dans la limite du possible, doit être et sera accompli. Alles wat binnen de grenzen van het mogelijke ligt, moet en zal bereikt worden. Deze gevleugelde woorden van Jules Verne zijn voor mij de leidraad om te komen tot het beste resultaat in een zaak.”

Arthur studeerde Nederlands recht, met de master Fiscaal recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zijn scriptie schreef hij over de aansprakelijkheid van de oud-aandeelhouder voor belastingschulden van vennootschappen met herinvesteringsreserve. Hij was actief in diverse commissies bij de fiscale studievereniging In Fiscalibus. Daarnaast was hij tijdens zijn studie ook werkstudent bij een groot belastingadvieskantoor om ervaring op te doen in de fiscale praktijk. Na zijn afstuderen trad hij in dienst bij Hertoghs advocaten.

reijnen@hertoghsadvocaten.nl

 

 

 


Naar overzicht

Publicaties

Geen publicaties gevonden