Angelique Perdaems

Angelique Perdaems werkt sinds 2012 bij Hertoghs advocaten en is in 2013 beëdigd als advocaat. Zij heeft zich gespecialiseerd in het voeren van fiscale cassatieprocedures bij de Belastingkamer van de Hoge Raad. Daarnaast houdt zij zich bezig met fiscale procedures op onder andere het gebied van boetes, informatiebeschikkingen en buitenlands vermogen zoals woonplaats- en vestigingsplaatsonderzoeken. Met Anke Feenstra schreef zij het boek 'De jacht op buitenlands vermogen'.

“Elke cliënt is uniek, elk fiscaal probleem is uniek. Dat maakt het uitdagend om voor elk fiscaal probleem de beste oplossing te vinden. Dit doe ik door overtuigende en vernieuwende argumenten aan te dragen en de zaak zowel feitelijk als juridisch tot op de bodem uit te zoeken.”

Angelique is ook vaste medewerker bij NDFR waarvoor zij artikelen op het gebied van formeel belastingrecht becommentarieert daarnaast annoteert zij in NTFR en NL-Fiscaal.  Zij publiceert tevens regelmatig in diverse vakbladen over onderwerpen die onze praktijk raken zoals cassatie, buitenlands vermogen en navordering. Daarnaast verzorgt zij (inhouse)cursussen voor adviseurs en accountants.

Angelique is lid van de Vereniging van Cassatiespecialisten Belastingkamer (VCSB). Daarnaast is zij lid van de Vereniging voor Belastingwetenschap en de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB). Zij is tevens lid van de Adviescommissie Belastingrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Angelique is vijf jaar werkzaam geweest bij het wetenschappelijk bureau van de Belastingkamer van de Hoge Raad der Nederlanden. Door intensief samen te werken met raadsheren en advocaten-generaal heeft zij zich de cassatietechniek eigen gemaakt. De kennis en ervaring die zij bij de Hoge Raad heeft opgedaan, zet zij als cassatieadvocaat in bij het geven van cassatieadviezen en het voeren van procedures bij de Hoge Raad. Zij heeft tevens als buitengriffier werkzaamheden verricht bij de Rechtbank Breda. 

perdaems@hertoghsadvocaten.nl

 


Naar overzicht