De voorgestelde boeken 1 en 2 van Strafvordering. De prestaties van de strafrechtketen bezien vanuit de fraudepraktijk

 

Op 7 februari 2017 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie de boeken 1 en 2 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering ter consultatie aangeboden aan diverse adviesorganen. In de column op de website van Bijzonder Strafrecht gaat An Klaasse in op drie onderwerpen die veelvuldig terugkomen in de fiscale fraudepraktijk en waar volgens de auteur nog te weinig aandacht aan is besteed in het wetsvoorstel, namelijk beslaglegging, gebruik van een dataroom en het getuigenverhoor in de opsporingsfase.

 

Lees de column hier.


Naar overzicht