"Het beeld van de Liefdezuster in onze tuin is een symbool van het religieuze verleden van Breda."

Naheffingsaanslag BPM mag niet worden gebaseerd op extrapolatie van deelwaarneming

Mr. A. Wolkers in NTFR 3/83, 17 januari 2019

De rechtbank Noord-Nederland oordeelde op 1 november 2018 dat de vraag of vanwege inhoudelijke gebreken niet de vereiste BPM aangifte is gedaan, alleen kan worden beantwoord op het niveau van de individuele kentekenhouder en dus de individuele personenauto. Daaruit volgt – aldus de rechtbank – dat een beoordeling of en in hoeverre het juiste bedrag aan BPM is voldaan, slechts per personenauto kan worden uitgevoerd. In zulke gevallen is een steekproefcontrole, waarvan de uitkomsten worden geëxtrapoleerd, geen deugdelijke onderbouwing van de naheffingsaanslag. De inspecteur moet dus voor elke personenauto aannemelijk maken dat zowel absoluut als relatief aanzienlijk te weinig BPM is voldaan. Een terechte uitspraak van de rechtbank die volgens Arjan Wolkers in lijn is met de BPM systematiek en de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad.

Lees meer..