Artikel 10a AWR: wel beboetbaar, niet strafbaar!

 

Een publicatie van mr. A.A. Feenstra en mr. K.M.G. Demandt op Taxlive

 

Op 1 januari 2012 is artikel 10a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) in werking getreden: belasting- of inhoudingsplichtigen moeten zelf onjuistheden en onvolledigheden in hun aangiften omzetbelasting melden. Sindsdien is het niet doen van deze suppletie beboetbaar gesteld in artikel 10a jo. 15 van het Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting 1968 (UB OB). Afgelopen jaar zagen we echter dat artikel 10a AWR ook wordt ingezet door het Openbaar Ministerie in het strafrecht. Maar de vraag is of artikel 10a AWR zich wel leent voor een strafrechtelijke vervolging? In hun column voor Taxlive gaan Anke Feenstra en Kim Demandt hierop in. Lees hun column hier.


Naar overzicht