"Wij hebben oog voor de menselijke factor in de machtsverhouding tussen partijen."