"Wij hebben oog voor de menselijke factor in de machtsverhouding tussen partijen."

Vaklunch.nl: Inkeerstorm voor de stilte?

Judith de Boer en Mariëlle Boezelman vragen zich op Vaklunch.nl af: "Weekers heeft maandagavond een besluit voor tijdelijke verruiming van de inkeerregeling bekend gemaakt. Daarin staat dat vanaf 1 juli 2015 de inkeerregeling verder wordt aangescherpt. Tot 1 juli 2014 een stilte voor de storm? Of zal juist een inkeerstorm volgen voor de stilte vanaf 1 juli 2014?" Vervolgens leggen zij nog eens helder uit hoe het ook alweer zit met de inkeerregeling.

Lees het artikel.


04/09/2013 categorie: Publicatie


Naar overzicht