ďIk vecht voor mijn cliŽnt met vlijmscherpe pleidooien."

Systematische belemmering van het recht op aftrek is strijdig met het doeltreffendheidsbeginsel

Mr. R. Vos en mr. R.J. de Jong, BTW-bulletin 2016/27, april 2016

Op 19 augustus 2015 heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant geoordeeld dat het weigeren van een teruggaaf naar aanleiding van het Fuchs-arrest in strijd is met het Europeesrechtelijke doeltreffendheidsbeginsel. De belanghebbende is in de onderhavige zaak door een combinatie van telefonisch verstrekte informatie en gepubliceerd beleid door de belastingdienst er van weerhouden zich tijdig te melden als ondernemer. Het strikt vasthouden aan formele vervaltermijnen in combinatie met de verstrekte inlichtingen levert volgens de rechtbank een ongeoorloofde belemmering op van het recht op aftrek. De rechtbank verleent met terugwerkende kracht de teruggaaf aan de belanghebbende ondanks dat het verzoek niet in het juiste tijdvak is gedaan. In deze bijdrage besteden wij aandacht aan de uitgangspunten van deze uitspraak en de betekenis voor de praktijk.

Lees het artikel.


20/04/2016 categorie: Publicatie


Naar overzicht