"In de wirwar van wetten en procedures vind ik het juiste spoor voor mijn cliŽnt. Ik houd overzicht en koers op succes."

Omkering en verzwaring bewijslast: voor wat en wanneer?

Omkering en verzwaring van de bewijslast vindt plaats indien sprake is van het niet doen van de vereiste aangifte, het niet voldoen aan informatieverplichtingen en/of het niet nakomen van de administratieplicht. Vóór de invoering van de informatiebeschikking beoordeelde de rechter in een procedure tegen een (naheffings- of navorderings)aanslag niet alleen of één van deze gevallen zich voordeed maar ook wat vervolgens de consequentie daarvan behoorde te zijn. Momenteel wordt de vraag beantwoord of sprake is van een schending van de informatie- en administratieplicht in een afzonderlijke procedure. In deze juni bijdrage van Het Register zet Anneke Nuyens uiteen wat daarvan de gevolgen zijn.

Lees het artikel.


21/07/2014 categorie: Publicatie


Naar overzicht