"Het beeld van de Liefdezuster in onze tuin is een symbool van het religieuze verleden van Breda."

Het bankgeheim ontrafeld

De afgelopen jaren zijn zowel op internationaal als op Europees niveau de ogen gericht op fiscale gegevensuitwisseling. Vanuit alle windstreken komen geluiden, waaruit blijkt dat internationale gegevensuitwisseling hoog op de politieke agenda staat om belastingontduiking, maar ook belastingontwijking te voorkomen. Deze ontwikkeling heeft tot gevolg dat ook het bankgeheim steeds verder onder druk komt te staan.

In dit artikel, zoals recentelijk gepubliceerd in het Tijdschrift voor Sanctierecht en Comliance, gaan Anke Feenstra en Gabriëlla Ulrich in op de fiscale en strafrechtelijke uitwisseling van gegevens met Zwitserland en Luxemburg. Zij besteden hierbij ook aandacht aan de rechtsmiddelen die kunnen worden aangewend bij internationale gegevensuitwisseling.

Lees het artikel
 


17/12/2013 categorie: Publicatie


Naar overzicht