"De stukken uit het plafond pleiten! Zo nodig tot in hoogste instantie."

De Controleaanpak Belastingdienst: CAB

De belastingdienst hanteert voor het toezicht op burgers en bedrijven verschillende instrumenten, waaronder controle. De komende jaren zal het aantal boekenonderzoeken naar verwachting toenemen tot circa 42.000. Bij administratieve controles en boekenonderzoeken werken de belastingdienst en douane sinds enige tijd conform de nieuwe Controleaanpak Belastingdienst (hierna: CAB). In deze bijdrage aan BTW-bulletin 2015/41, besteden wij aandacht aan de uitgangspunten van de CAB en de betekenis voor de btw-compliance.

Lees het artikel.


11/05/2015 categorie: Publicatie


Naar overzicht